Lettertype: B- B B+
Parochiekern Heilige Blasius Heinkenszand

 

Beste medeparochianen,

Was 2014 een jaar om niet snel te vergeten.2015 deed daarbij helaas niet onder als het ging om trieste gebeurtenissen die het nieuws beheersten.
Aanslagen op onschuldige burgers en een onmetelijke vluchtelingenstroom bepalen tot op de dag van vandaag het nieuws.
Niet eenvoudig om temidden van al deze gebeurtenissen een jubileumjaar binnen onze parochiekern te vieren.
Toch hebben we dat gedaan en met succes.
Niet uitbundig maar met een drukbezochte jubileumviering en de uitgave van een jubileumboek mogen we het toch geslaagd noemen. 
Er zijn dus ondanks al het negatieve altijd weer positieve zaken en dat mogen we beslist niet vergeten.

Rond de kerstdagen zagen we weer veel mensen naar de kerk trekken.
Je kunt dat negatief benaderen door te stellen dat je ze de rest van het jaar niet ziet.
Ik denk dat we blij mogen zijn dat ze komen.
Je moet er niet aan denken dat rond de kerst de kerk maar half vol is.
Kortom bekijk het ook hier van de positieve kant.
Paus Franciscus geeft bovendien meermalen aan, dat het niet alleen zaak is de mensen naar de kerk te halen, maar juist de kerk naar de mensen te brengen.
Voorwaar geen eenvoudige opgave, maar wel een uitdaging.
Terzijde  stelde de Paus dat het vooral een kerk voor de armen moet zijn.
Niet vreemd misschien dat er in het op drie na rijkste land van de wereld wat minder volgelingen zijn.

Af en toe ontmoet je bekenden die tot voor enkele jaren vaste kerkgangers waren maar die je nu niet meer in de kerk ziet.
Soms verontschuldigt men zich voor de afwezigheid .
Weer anderen zeggen “ ik heb niets meer met “ De Kerk “.
Niettemin wil men wel aan een kleinkind de Maria Grot of kerststal laten zien.
Toch niet helemaal los van de kerk denk ik dan.
Je vraagt je dan af waar  is het mis gegaan.
Met die vraag gaan we het nieuwe jaar in en dan vooral met de uitdaging hoe kunnen we de kerk  weer bij die mensen brengen.
In het jubileumjaar kwamen bijvoorbeeld veel kinderen rond de feestdag van Blasius naar de kerk.
Reden: in samenwerking met de basisschool hadden we ze uitgenodigd en we hadden hen iets te bieden.
Ze waren oprecht geïnteresseerd in de verhalen rond personen als Blasius en verhalen rond Bernadette en de Maria Grot.
Kortom voor al dezen , jong en oud , geldt dat de interesse er wel is, maar we moeten het wel levend zien te maken.

Om met woorden van pastor Buijssen te eindigen:
Daar moeten we in het nieuwe jaar als parochiekern samen maar eens over nadenken.

Het bestuur van de parochiekern H.Blasius wenst U een Zalig Nieuwjaar.