Lettertype: B- B B+

Caritaskern Heinkenszandcaritas logo

Wat is Caritas?

Caritas of Diaconie is kortweg gezegd; hulp bieden aan mensen die hulp nodig hebben.

Wie is Caritas?

Caritas parochiekern Heinkenszand bestaat uit 7 personen met elk een eigen inbreng en deskundigheid en is vertegenwoordigd in de Centrale Caritas van de parochie De Bevelanden / Schouwen Duiveland. In 2018 bestaat Caritas parochiekern Heinkenszand uit:

  • Chantal Geus                         : afgevaardigde in parochiekernwerkgroep en collecteschema
  • Jean-Paul de Jonge               : afgevaardigde in Caritasbestuur Pater Daminaanparochie en Bisdom, website/facebook
  • Linda Rijk                               : redactie teksten, communicatieverantwoordelijke
  • Marloes Rijk                           : vertrouwenspersoon
  • Melvin Simonse                      : kasbeheer en coördinator vastenactie
  • Petra Courtin                          : contact Jan van Schengenschool en PKN
  • Petra Marijs-Verschueren       : secretariaat en contact PKN

foto caritas Heinkenszand 17-7-800-2
V.l.n.r. Petra Courtin, Marloes Rijk, Petra Marijs-Verschueren, Jean-Paul de Jonge, Chantal Geus, Linda Rijk. (niet op de foto Melvin Simonse)

Voor het voorzitterschap is momenteel een vacature. Deze rol wordt tijdelijk per toerbeurt door de overige leden ingevuld.

Wat doet Caritas?

Caritas geeft aandacht en hulp aan mensen die door uiteenlopende oorzaken in problemen zijn geraakt of dreigen te raken.

Hulp veraf

De vraag voor hulp veraf in arme landen heeft meestal weinig signalering nodig. Vaak zijn de problemen veraf genoegzaam bekend of komen via de media tot ons.
Daarnaast zijn er binnen de eigen parochiegemeenschap prima initiatieven voor hulp aan
projecten veraf die op Caritas kunnen rekenen. Denk bijvoorbeeld aan de projecten Brazilië, Haïti, Roemenië, Stichting Nederland-Sri Lanka, Missiewerk.  Eind 2013 zijn we gestart met een nieuw regionaal gedragen project “Foundation Dart”. Een stichting opgericht door een parochiaan uit Kwadendamme met als doel kansarme meisjes in Tanzania een opleiding te bieden.

Hulp dichtbij

Armoede komt echter ook in onze eigen omgeving voor. Dat is zeker met de crises nog eens duidelijk geworden.  Deze treft vooral mensen die zonder betaald werk zijn komen te zitten.Zorgelijk blijft dat de financiële positie van vooral alleenstaande ouders met kinderen en mensen met psychische problemen slecht is, aangezien zij deel uitmaken van de groepen die nog steeds het meest een beroep moeten doen op diaconale financiële hulp. Allerlei problemen kunnen een rol spelen: schuldenproblematiek, langdurig een laag inkomen, incidentele financiële tegenslag, onbekendheid met regelgeving en ingewikkelde formulieren, vastlopen in loketten van meerdere instanties en tenslotte angst & schaamte.

Caritas wil hier een rol spelen:

Het kan gaan om materiële hulp, maar ook om medeleven en bemiddeling bij het vinden van de juiste hulp of instantie. Zeker bij problemen waar de tijdelijke hulp van Caritas ontoereikend is. Personen uit de eigen parochiegemeenschap kunnen voor zichzelf of voor anderen een beroep doen op Caritas. Ook wordt Caritas door een aantal contactpersonen geattendeerd op situaties waar hulp gewenst is.Zo kunnen we een uitje of deelname aan het schoolkamp faciliteren voor wie dat zelf niet kan. Daarnaast wordt nauw samengewerkt met de werkgroep Bezoek zieken en bejaarden. Zo bezoekt Caritas eind van het jaar bijna 100 ouderen, zieken en nabestaanden, en overhandigt hen een kerstpakket.Samen met de Diaconie van de Protestante kerk schenken we jaarlijks in een oecumenische viering aandacht aan hulpinstanties zoals Noodopvang De Bevelanden, Stichting Leergeld etc. Ook voor de voedselbank collecteren we regelmatig. Kent u iemand in uw omgeving die (bijna) klem zit, dan kunt u de signalen opvangen en doorgeven.Voor vragen of hulp kunt u contact opnemen met een van onze vertrouwenspersonen:

  • Petra Courtin: 06-51767839 of Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.                                                                                                                                                    
  • Marloes Rijk: 06-46567935 of Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Middelen

Wij weten  ons in onze doelstelling ondersteund door de parochianen, die onze hulp mogelijk maken door giften en bijdragen aan collectes. Waarvoor langs deze weg onze dank.

Bankrekening Caritaskern Heinkenszand: NL77RABO0346.056.063

Contact:

e-mail:           Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
f
acebook:     https://www.facebook.com/Caritas-Pater-Damiaan
internet:        http://www.blasius.nl/diaconie/caritas