Lettertype: B- B B+

Geschiedenis

In het jaar 1406 bouwde Jan van Schengen op zijn grondgebied te "Heijnekijnszand" een kapel, die toegewijd werd aan de H. Blasius.
De heren Van Schengen zijn nauw verbonden met de geschiedenis van Heinkenszand.
De katholieken behoorden in die tijd parochieel tot de parochie van 's-Heer Arendskerke. Door de bouw van de Blasiuskapel werd de zielzorg in Heinkenszand vergemakkelijkt. Deze zielzorg werd vervuld door pastoor Willem van Schengen, broer van genoemde Jan van
Schengen. De huidige katholieke school te Heinkenszand is genoemd naar Jan van Schengen.
Bij schrijven van paus Pius II van 30 december 1458, werd Heinkenszand een zelfstandige parochie met de Blasiuskapel als parochiekerk.
Ruim een eeuw later, bij de Reformatie in oktober 1578, werd de parochiekerk aan de katholieke eredienst onttrokken en ging de kerk over in handen van de hervormden.
Deze kerk werd in 1843 afgebroken en op dezelfde plaats vervangen door de huidige kerk (tegenwoordig Dorpskerk genaamd). Als gevolg van de Spaanse overheersing in de 16e eeuw weken de Van Schengens uit naar de Zuidelijke Nederlanden, het tegenwoordige België. Hun eigendommen, waaronder slot Barbestein, werden in beslag genomen en kwamen in handen van de Goese staatsman Jacob Valcke.
Door erfenis werd later Willem-Adriaan van Nassau-Odijk eigenaar van het slot. Deze laatste nam de katholieken in bescherming en het is bekend, dat in 1695 op slot Barbestein aan katholieken het H. Vormsel werd toegediend.

1.slot barbestein    In de Franse tijd - rond 1795 - kregen de katholieken weer vrijheid van godsdienst. In het naburige 's-Heerenhoek werd in die tijd een katholieke kerk gebouwd en de katholieken uit Heinkenszand gingen daar ter kerke. Toch bleef het een wens van de katholieken te Heinkenszand om een eigen kerk te hebben. In 1804 werd daartoe het slot Barbestein door de katholieke gemeenschap aangekocht. Tot 1809 werd het slot echter herhaaldelijk bezet en ingericht als kazerne. Vanaf 1809 konden de katholieken over het slot beschikken voor het houden van erediensten. De pastorale zorg was in handen van de pastoor en kapelaan van 's-Heerenhoek.
In 1815 kreeg Heinkenszand een eigen pastoor. Het slot Barbestein bleef dienen als kerkgelegenheid en is in de periode tot 1865 diverse malen bouwkundig gerestaureerd. In 1865 werd de eerste steen gelegd voor de huidige kerk naast het oude slot Barbestein. Na een bouwtijd van een klein jaar werd de kerk op 3 oktober 1865 ingewijd.

De kerk is een juweeltje van Neogotiek. De totale bouw- en inrichtingskosten bedroegen ƒ 29.291,00.
Het slot Barbestein bleef in gebruik als pastorie, maar raakte zodanig vervallen, dat begin vorige eeuw besloten werd om het slot af te breken en een nieuwe pastorie te bouwen. In 1906 werd deze huidige pastorie in gebruik genomen. De bouwkosten bedroegen .
ƒ 13.500,00. In 2006 bestond de kerk, als gebouw, dus 140 jaar en de pastorie 100 jaar. De huidige kerk is een beschermd monument, maar is wel geplaatst op een zgn. lijst van jonge monumenten. Beide gebouwen vergen het nodige aan onderhoudskosten. De pastorie3.kerk voorkant
is in 1993 aan de buitenzijde volledig gerenoveerd. De kerk is in fases gerestaureerd. De eerste en tweede fase van de restauratie vonden plaats in 1989 en 1991. Voorjaar 1996 zijn de werkzaamheden afgerond.
Tot 1 januari 1988 werd de zielzorg in de parochie H. Blasius vervuld door een eigen pastoor.
Vanaf 1988 wordt de pastorale zorg voor onze parochie, die de dorpen Heinkenszand, 's‑Heer Arendskerke en 's-Heer Abtskerke omvat, vervuld door een regionaal team van pastores.