Lettertype: B- B B+

Overlijden

 

                                                                                            R.K. kerkhof Heinkenszand                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                Om zorg te kunnen dragen voor een goed verloop van uitvaarten in de parochie van de H. Blasius is het noodzakelijk dat alle hierbij betrokkenen op de hoogte zijn van de te volgen procedure. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de familie eerst contact heeft met de begrafenisondernemer. Deze zorgt ervoor dat de avondwake, uitvaartdienst en eventuele begrafenis op ons kerkhof of een crematie met de parochie geregeld wordt.

Binnen onze parochie zijn voor diverse onderdelen van deze procedure een aantal verantwoordelijke personen en werkgroepen aangewezen. Op de volgende pagina treft u een overzicht aan met de namen en contactgegevens van deze personen.

Voor een eventuele avondwake, waarbij 2 lectoren voorgaan, is in onze parochie een boekje beschikbaar.
Ten behoeve van de uitvaartdienst kunt u eventueel zelf een liturgieboekje samenstellen en dat kosteloos laten vermenigvuldigen. Ook bestaat de mogelijkheid om een boekje te laten samenstellen door de werkgroep Liturgie. Hiervoor kunt u contact opnemen met
mevrouw A. Nelen, Stationsweg 30, tel. 0113-563333. Iedereen is vrij in de keuze van een bedrijf voor het vervaardigen en plaatsen van een grafsteen.

pastores pastores team zie dienstrooster in
parochienieuws
 
mortuarium de heer C. Koens Zangvogelstraat 78 tel. 0113-562816
begraafplaats de heer C. Koens Zangvogelstraat 78 tel. 0113-562816
kosters de heer Th. de Gijsel
J.J.A. Priem
Gamander 5
Rembrandtstraat 10
tel. 0113-562269
tel. 0113-561756
lectoren mevr. C.Vermue
de heer J.J.A Priem
Oostweg 2
Rembrandtstraat 10
tel. 0113-562224
tel. 0113-561756
werkgroep
meeleven
mevrouw L. Rijk-Rijk Nissezandweg 1 tel. 0113-649324
dragers begrafenisondernemer    
koor mevrouw L. de Gijsel
mevrouw M. Hoondert
Gamander 5
Jacob Valckestraat 9
tel. 0113-562269
tel. 0113-562360
acolieten de heer J.J.A. Priem
de heer A. Courtin
Rembrandtstraat 10
Laan van Barbestein 16
tel. 0113-561756
tel. 0113-568500
facturering mevrouw H. Vermue Slaakweg 5 tel. 0113-562062

 

Zie voor het reglement R.K. Parochiƫle begraafplaats Heinkenszand deze link


Parochie H. Blasius


Kerkdreef 4 4451 AD Heinkenszand Tel: 0113 561216

E-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.