Lettertype: B- B B+

Parochienieuws

 

 Parochienieuws dec 2017

 

LIEF EN LEED

 Overleden:

Op 15 oktober is overleden Bastiaan Maria Rijk, weduwnaar van Cornelia Martina Vermue, op de leeftijd van 99 jaar. Bas werd in Ovezande en na een lang, werkzaam leven op de boerderij, hetgeen zijn lust en zijn leven was, overleed hij uiteindelijk in de Kraayert.

Op 16 oktober is overleden Adriana Vermeulen-Schrieks, op de leeftijd van 78 jaar. Ze werd in Middelburg gecremeerd.

 

Op 29 oktober is overleden Johannes van den Dries, echtgenoot van Jacomina van den Dries, op de leeftijd van 83 jaar. Al op 14 jarige leeftijd ging Jan werken op het land, en volgde hij nog twee jaar avond-tuinbouwonderwijs. In 1958 trouwde hij met Maria en gingen zij wonen op een boerderijtje net buiten Heinkenszand. Jan heeft de meeste jaren in de wegenbouw gewerkt. In 1982 verhuisden zij naar het dorp, waar Jan een leuk sociaal leven op bouwde en met genoegen zijn vele hobby’s uitoefende, waaronder ook het onderhoud van de tuin van onze kerk en van zijn kinderen. Hij was gek op zijn kleinkinderen en erg geïnteresseerd in hun studies en hobby’s. Dat hij moge rusten in vrede.

 

Op 12 november is overleden Jaap Courtin, op de leeftijd van 89 jaar. Jaap was de 11e uit een gezin van 13 kinderen. Vrijwel zijn gehele leven heeft hij met zijn broer Jan op de boerderij aan de Oude Zanddijk gewerkt. Hij was vrijgezel en is daarom bij zijn moeder gebleven, die hij in de laatste jaren van haar leven heeft verzorgd. Hij liet nooit verstek gaan bij het mannenkoor van onze kerk en verdiende er zelfs een erediploma van Sint Gregorius mee. Ook bij vv Luctor konden ze altijd op hem rekenen. Hij was er ruim 40 jaar erg bij betrokken als bestuurslid, waarvan 23 jaar als secretaris. Dat deed hij met verve; hij deed het nauwkeurig en goed. Als waardering hiervoor werd hij benoemd als lid van verdienste van de KNVB. Op zijn tijd genoot hij van buitenlandse vakanties, totdat hij in 1995 door een hersenbloeding werd getroffen en in een rolstoel belandde. Na 20 jaar in de Kraayert, maakte hij in 2015 nog de overstap naar de Rietzanger in zijn geboortedorp. Hij heeft er nog een paar mooie jaren mogen beleven. 

 

Overleden 1 november 2016 tot 31 oktober 2017

 

12-11-2016         Betsie Geus-Priem                                         71 jaar

15-11-2016         Job Koens                                                        88 jaar

16-11-2016         Marie Steenbakker-van de Waart              93 jaar

21-11-2016         Adriana Allemekinders-Pieterse                 99 jaar

22-12-2016         Jan Vermuë                                                     87 jaar

31-12-2016         Fons de Maat                                                 85 jaar

05-01-2017         Jan Courtin                                                     86 jaar

08-01-2017         Gerardus Goense                                           77 jaar

17-01-2017         Tannetje Franse-Oosthoek                          98 jaar

29-01-2017         Apolonia Traas-Verbart                               88 jaar

30-01-2017         Mattie Priem                                                  76 jaar

02-02-2017         Bauke van der Meer                                     47 jaar

04-02-2017         Pieternella Jansen-Valck               74 jaar

06-02-2017         Catrien Vermuë-Geus                                   84 jaar

13-02-2017         Cornelis Rijk                                                    93 jaar

08-03-2017         Jacoba Courtin-Rijk                                       93 jaar

16-03-2017         Dorothea Kaas-Koens                                  93 jaar

11-04-2017         Cornelia Boudens-Verkaart                         74 jaar

12-04-2017         Petrus Priem                                                   89 jaar

14-04-2017         Cornelia Koens-van Steenbergen               91 jaar

10-05-2017         Christiaan Reijerse                                        72 jaar

23-05-2017         Apolonia van de Swaluw-Faes                    89 jaar

06-06-2017         Naud Ausems                                                 62 jaar

13-06-2017         Maria Schipper-Boudens                             89 jaar

21-07-2017         Kees Traas                                                      83 jaar

28-07-2017         Johanna van Kruijssen-de Jonge                93 jaar

06-08-2017         Johanna Priem-Schuerman                         96 Jaar

23-08-2017         Cornelia de Jong                                            74 jaar

30-08-2017         Dirk van der Meer                                         83 jaar

15-09-2017         Bart Nagelkerke                                            33 jaar

24-09-2017         Jobina Vermuë-Boonman                            91 jaar

02-10-2017         Antonia Oudejans-van Steijn                       93 jaar

15-10-2017         Bastiaan Maria Rijk                                       99 jaar

16-10-2017         Adriana Vermeulen-Schrieks                       78 jaar

29-10-2017         Johannes van den Dries                               83 jaar 

 

Bijzondere vieringen

 

23 December

vindt weer het Festival of Lessons and Carols  plaats in onze kerk, met medewerking van het vocaal ensemble Musica Cordis. Deze traditie heeft zijn oorsprong in de anglicaanse kerk in Engeland. Via liederen, afgewisseld met lezingen uit het Oude en Nieuwe Testament, wordt het kerstverhaal gezongen en verteld.

Christmas Carols door Musica Cordis.

Tijdstip: 20.00u. Plaats: RK H.Blasiuskerk te Heinkenszand

 

24 december

Op kerstavond is er weer een viering speciaal voor de kinderen. Het kerstverhaal wordt uitgebeeld door de kinderen van groep 7 van de Jan van Schengenschool en daarna volgt er een korte viering. Young Spirit o.l.v. juf Eliane zorgt voor de begeleiding. We hopen dat het weer een fijne viering wordt.

26 december

Voor de 29e keer wordt het kerstverhaal uitgebeeld door diverse vrijwilligers. Er zijn weer echte schapen, herders, engeltjes, koningen, Maria, Jozef en een kindje en natuurlijk de os en de ezel. Na afloop van het verhaal mag iedereen naar de kerststal komen om de mensen en dieren te bekijken. En bij het uitgaan van de kerk krijgen de kinderen nog een kleine attentie mee naar huis.

     
     
     

 

 

 
 

 

 

Collectes

   

Caritas:

   

30/9 diaconie eigen parochie

€ 77,20

 

7/10 wereldmissiedag

€ 102,80

 

15/10 missiezondag

€ 52,00

 

21/10 Caritas : missie zondag

€ 33,25

4/11 : Katholieke Ver. vd. Oecumene

€ 45,00

 

 
 

 

 

Eigen kerk:

   

collectes eigen kerk

€ 478,04

 

2/11 Allerzielen / onderhoud kerkhof

€ 407,36

6/11 zangochtend

€ 46,50

12/11 Caritas voor eigen kerk

€ 66,00

Overig eigen kerk :

€ 128,96