Lettertype: B- B B+

Parochienieuws

 

Parochienieuws juni 2018 klik hier

 

 

Lief en leed

 

Doop

 

Op 29 april 2018 is in onze kerk gedoopt Lenn, Franciscus, Adrianus van de Sande zoon van Richard van de Sande en Ellen Courtin

 

Ziekenzalving.

Op woensdag 25 april heeft in Poelwijck de Eucharistieviering plaatsgevonden waarin 17 parochianen uit de parochiekern Heinkenszand de Ziekenzalving ontvangen hebben. Een snelle berekening leert ons dat de gemiddelde leeftijd van deze mensen bijna 90 jaar is!

Ook ouderen uit onze parochie, bewoners van Poelwijck en familieleden hebben aan deze viering deelgenomen. De Ziekenzalving kan men meerdere keren ontvangen.

De viering stond onder leiding van pastor Fons van Hees met ondersteuning van dominee Marjo Wisse.

Dit sacrament is ook bekend onder benamingen als ‘Heilig Oliesel ontvangen’ of ‘bedienen’. Vroeger vond het vooral plaats als iemand ernstig ziek was, door hoge ouderdom verzwakt was of zoals men zei ‘op sterven lag’.

Tegenwoordig benaderen we dit anders en vinden het juist beter als iemand zich nog volledig bewust is en zelf nog mee kan bidden.

Bij de handoplegging worden de doopnaam en namen uitgesproken en het voorhoofd en de handen worden gezalfd door de priester en aan God wordt gevraagd de zieke kracht en levensmoed te schenken.

 

We willen een woord van dank uitspreken aan Pastor van Hees, dominee Wisse, de acoliet, de chauffeurs die de mensen (met rollator) naar Poelwijck brachten, de organist die aan het geheel een sfeervolle tint gaf en natuurlijk aan de dames die de koffie met iets lekkers rondbrachten. Dit alles zorgde, in dit goed gevulde zaaltje, voor een sfeervolle ambiance.

 

Contactpersonen

Anny van der Meer

Leny Rijk

 

Tweedaagse vlooienmarkt ten bate van de Heilig Blasiuskerk.

 

In het monumentenweekend, 8 en 9 september, houden de vrijwilligers van de Heilige Blasius een rommelmarkt.

Heeft u spullen op zolder of in de schuur staan waar u toch niets meer mee doet en waar iemand anders misschien heel blij mee is, gooi het dan niet weg, maar breng het naar de pastorie op dinsdagavond 21 augustus of 28 augustus tussen 18.30 en 19.30 uur. Als u niet in de gelegenheid bent om het dan te brengen dan kunnen we een ander tijdstip af spreken of we komen het ophalen. Neem hiervoor contact op met Addie Nelen 06 15159919 of Philie Frankevijle 0113 563612. Mocht u al eerder van uw spullen af willen neem dan ook contact op met Addie of Philie.

 

Liever geen grote dingen zoals kasten, koelkasten enz. i.v.m. de opslagruimte. Dus boeken, schilderijen, beeldjes, serviesgoed, nette kleding, speelgoed en curiosa of wat u nog meer kwijt wilt wij zijn er blij mee.

 

We zoeken nog mensen die willen helpen op deze dagen en achter een kraam willen staan om de spullen te verkopen. Ziet u dat wel zitten neem dan contact op met Addie of Philie. U hoeft niet allebei de dagen te helpen een dag of een paar uur mag ook. We zijn blij met alle hulp die we krijgen.

 

De rommelmarkt is op zaterdag 8 september van 13.00 tot 16.00 uur en op

Zondag 9 september van 10.00 tot 16.00 uur.

 

Tot ziens op de rommelmarkt.

 

De vrijwilligers van de Heilige Blasiusparochiekern.

 

KBO Heinkenszand

 

Nieuw bestuur

Er werd op 3 mei tijdens onze algemene ledenvergadering een nieuw bestuur gekozen. Mientje Aley bleef als lid aan. Ad Courtin werd secretaris, Rinus Menheere penningmeester, Any van der Meer lid en Tineke Kalwij voorzitter.

Presentatie seniorenbeleid

Voorafgaand aan de vergadering kwam Linda Duvekot een presentatie verzorgen over het ouderenbeleid van de gemeente. Alle zorg- en hulpvragen, die senioren kunnen hebben, kwamen ruimschoots aan de orde. Bovendien kon je ook nog je eigen vragen stellen of naderhand contact met haar opnemen. De presentatie was ook afgedrukt en werd meegegeven, evenals een folder van het vrijwilligershuis.

Afscheid voorzitter

Mina van het Westeinde verliet het bestuur en gezien haar grote betekenis als lid en voorzitter vierden we dat uitbundig met koffie, iets lekkers en een hapje en drankje.

museumplusbus

17 mei vertrokken we met de museumplusbus naar Het Haagse Gemeentemuseum.