Lettertype: B- B B+

Parochienieuws

 

 Parochienieuws sept/okt 2017

 

 

LIEF EN LEED

 

 

Overleden:

 

Op   21 juli is overleden Cornelis Bastiaan Traas, echtgenoot van Cornelia Sinac, op de leeftijd van 83 jaar. Kees werd in Middelburg gecremeerd. Wij zijn Kees en zijn vrouw dank verschuldigd voor de vele jaren dat zij de verspreiding van Parochienieuws in hun wijk hebben verzorgd. Dat hij moge rusten in vrede.

 

Op 28 juli is overleden Johanna van Kruijssen-de Jonge, weduwe van Peet van Kruijssen, op de leeftijd van 93 jaar. Jo was een bescheiden vrouw, die altijd voor iedereen klaar stond. Opgegroeid in Borssele, trouwde ze in 1960 met Peet en ging in Kruiningen wonen op de boerderij. In 1995 verhuisden ze naar Heinkenszand, waar Peet al na 4 maanden overleed. Het leven zonder hem was moeilijk, hetgeen ze vooral uitsprak tegen haar dochter. Ook toen haar dochter het huis uitging  en een eigen leven ging leiden had zij daar moeite mee. Ze was door diverse kwalen de laatste jaren aan huis gebonden en overleed tenslotte tot enkele maanden voor haar overlijden, naar haar wens, thuis kunnen blijven wonen.

 

Op 25 augustus is overleden Cornelia Maria de Jong, weduwe van Wim Nijsse, op de leeftijd van 74 jaar. Geboren aan de Dorpsstraat woonde zij daar met haar ouders, 2 zussen en 2 broers. Een groot deel van haar leven woonde ze in Heerlen, waar zij, ondanks haar zwakke gezondheid, onverwachts overleed.   

 

Oktober, Rozenkransmaand.

 

In de maand oktober worden er in onze kerk weer Rozenkransvieringen gehouden.

Deze worden voorgegaan door de eigen lectoren.

Het Dameskoor verzorgt weer de mooie Maria liedjes.

Graag willen we onze moeder Maria eren en danken.

Het zou fijn zijn als we deze vieringen kunnen blijven doen.

Hiervoor is het van belang dat u, door uw aanwezigheid laat blijken deze vieringen ter ere van Maria te waarderen.

Wij nodigen u uit om op dinsdag 10 en 24 oktober met ons de vieringen bij te wonen, aanvang 19.00 uur.

Indien u vervoer nodig heeft neemt u dan contact op met

Sjaak Priem

0113-561756

 

KBO afdeling Heinkenszand

 

Jammer dat ons reisje, gepland voor 31 augustus ’17 (o.a. Stormvloedkering, Grevelingen en Chocolade atelier in Ridderkerk) wegens geringe deelname niet door kon gaan. En dat nog wel met samenwerking tussen afd. Lewedorp en Heinkenszand.

Zonde van alle moeite die we hierin hebben gestoken. Maar we kunnen alleen maar hopen: “volgende Keer beter. ”Het stukje dat nu volgt heb ik aangereikt gekregen door Dhr. Kees Priem, vicevoorzitter van ons parochiebestuur. Met zo’n inbreng ben ik natuurlijk echt blij.

Misschien en stimulans voor andere parochianen om ook eens in de pen te klimmen. U kunt zeker wel punten bedenken die u aanspreken. U mag mij ook altijd bellen of even langs komen als u iets met de parochianen wilt delen. Op mijn vraag om nieuwe bestuursleden het vorige parochiecontact, kreeg ik 0 komma o reactie. Beetje sneu, maar dat kan zomaar veranderen! Zeker als u het onderstaande stukje, ingebracht door onze vicevoorzitter van de parochiekern H. Blasius, Kees Priem, hebt gelezen.

Mijn telefoon no. 0113-568004. Mailen mag ook: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 Secr. Mina van ’t Westeinde-van den Dries

 

Voor de meest van onze KBO-leden blijft de Blasius Kerk en parochie een vaste waard in hub leven. Ook zij kunnen echter niet om de veranderingen van de laatste jaren heen.

Een van de vele recente veranderingen was natuurlijk de vermindering van het aantal weekenddiensten van twee naar een.

Ondanks alles blijven ze hun parochie trouw en vormen ze de basis waarop onze parochie rust.

Voor de dagelijkse gang van zaken kan de parochie een beroep doen op een groot aantal vrijwilligers.

Voor de wekelijkse vieringen wordt per halfjaar door het pastoraal team een schema vastgesteld. Naast dat alles is er ook bestuurlijk veel veranderd.

Centraal worden de parochiekernen aangestuurd vanuit het Damiaan bestuur.

Een parochiekerncommissie draagt de zorg voor de dagelijkse gang van zaken in de lokale Blasius parochie.

Ze onderhoudt enerzijds het contact met de vertegenwoordigers van de vele werkgroepen en anderzijds met het pastorteam en het Damiaan bestuur over de zaken die alle kernen binnen de parochie aangaan.

Elke kern heeft een vaste vertegenwoordiger binnen het Damiaan bestuur.

Van belang is het behouden van de vitaliteit van de Blasius parochie.

Het is zaak uit te zien naar activiteiten waarbij binnen en buiten de kerk mensen worden betrokken. Zo is er naast de groep vaste kerkgangers nog een grote groep parochianen waarmee de contacten minder frequent zijn.

In hun manier van geloofsbeleving staan kerk en wekelijkse vieringen minder centraal.

Het bestuur van de Blasius parochiekerncommissie ziet het voor de komende tijd als taak na te gaan hoe ook zij meer bij het parochiegebeuren kunnen worden betrokken en daar een actieven rol in kunnen spelen.

Immers ook nu geldt nog steeds …. Hoe meer zielen ……

Kees Priem

 

collectes 15/7 t/m 7/8

 
   

Eigen kerk:

 
   

7/8 zangochtend

€ 51,25

eigen kerk 15/7 t/m 7/8

€ 528,95

   

Caritas:

 

15/7 Voedselbank

€ 66,50

5/8 Diaconie in eigen parochie

€ 66,00