Lettertype: B- B B+

Parochienieuws

 

Parochienieuws mei 2018 klik hier

 

BIJZONDERE VIERINGEN

 

Kennismakingsviering van de communicanten.

Op 7 april stellen de communicanten zich voor in onze kerk. Pastoor Fons van Hees zal voorgaan en Free Spirit zal de zang verzorgen. Dit is een stap op het pad naar de eerste communie op 13 mei. De kinderen zijn samen met juf Alicia al veel aan het oefenen en leren voor deze belangrijke dag.

 

Kruiswegviering

Op goede vrijdag 30 maart is er om 15.00 uur een kruiswegviering m.m.v. het dameskoor en de lectoren.

 

Paasviering en paaseieren zoeken op 1 april

Op eerste paasdag is er een viering met medewerking van het dameskoor. Na de viering is er (bij droog weer) het traditionele paaseieren zoeken. Ook wordt er weer koffie, thee en ranja geschonken en zijn er ook paaseitjes. We hopen weer veel kinderen te zien. Dit is geen 1 aprilgrap.

 

 10 maart 2018 Heinkenszand

 

Alles is liefde..

 

Dit was het thema van deze avond.

 

De kerk was versierd. Er waren ballonnen, slingers en bloemen.

Twee koren zongen: Young Spirit en Free Spirit.

Er waren verhalen, gedichten en mooie liedjes.

Na afloop was er koffie, thee en chocolademelk en voor iedereen een bloem en een kaartje.

 

Iedereen die kwam luisteren een fijn gevoel mee naar huis laten nemen...

 

Dat was wat wij graag wilden

en dat is gelukt!!

 

De vrijwillige bijdrage voor stichting "Make a wish" leverde €110,- op.

 

Dankjewel voor de leuke reacties.

Het was voor herhaling vatbaar.

 

Eliane

Saskia

Anneke

 

HZ : Projectonderzoek toekomst Pastorie.

 

In de regio staan meerdere pastoriegebouwen leeg.

Reden om eens na te gaan welke bestemmingsmogelijkheden er theoretisch toekomstgericht mogelijk zijn.

In de maanden april t/m/ juni 2018 gaan studenten van de Hogeschool Zeeland daarmee aan de slag met de pastorie Heinkenszand.

De HZ op zoek naar een zinvolle studieopdracht en wij als parochiekern op zoek naar kansen.

Kortom een mooie samenloop.

Waarom dit onderzoek?

Met de terugloop van het kerkbezoek en de afnemende financiële middelen moeten we kijken hoe we als parochiekern (en) verder de toekomst in kunnen. Een van de mogelijkheden is inkomsten binnen te halen met een functieverandering van de pastorie.

Om een eerste indruk te krijgen van de mogelijkheden én tegelijkertijd een nuttige praktijkgerichte studieopdracht voor studenten te bieden hebben we samenwerking met de hogeschool gezocht.

Voor de studenten een opdracht over een bestaand en bijzonder pand.

Voor de parochiekern en parochiebestuur informatie die van nut kan zijn bij een uit te werken parochieplan.

De onderzoeken kunnen ons wellicht helpen inzicht te krijgen in de (on)mogelijkheden.

Dus mocht u binnenkort vele jonge gezichten zien in ons Blasiuscomplex.

Ze zijn aan het onderzoeken en studeren.

De studenten presenteren hun onderzoek in juni.

Dus … wordt vervolgd!

Oproep voor de grote schoonmaak van de kerk.

 

Wij zijn nog op zoek naar enthousiaste dames of heren die ons een paar uurtjes willen helpen.

De schoonmaakwerkzaamheden vinden plaats op dinsdag 10, woensdag 11 en donderdag 12 april. ‘s Morgens van 09.00 uur tot 12.00 uur en ’s middags van 13.00 uur tot 16.00 uur. Wilt u ons helpen ook al is het maar een paar uur dan kunt u contact opnemen met Marjan Sinke-Zagers tel. 0113-853086.

Beste medeparochianen,

Wat ik nu ga neerschrijven valt mij eigenlijk best zwaar. Normaal gesproken vloeit mijn geschreven woord makkelijk uit de pen. Maar nu ligt dat wat anders! Vanavond (07-03-18) ben ik op de bijeenkomst van de werkgroep parochienieuws om de kopij voor te bereiden.

Daar ga ik de werkgroep leden, Addie Nelen  en Mariëtte Courtin, meedelen dat dit mijn laatste avond zal zijn bij deze werkgroep van onze kerk, die de kopij voor het parochieblad voorbereidt.

De werkgroep waar ik jaren lang deel van uit maakte is daar uiteraard niet mee verloren en ik hoop ook, dat Mariëtte en Addie snel een vervanger zullen vinden. Het was voor mij nooit een te zware opgave. Je moet het ook niet alleen doen. Daarom hoop ik eigenlijk, dat iemand die dit leest een ingeving krijgt om contact te zoeken met Addie of Mariëtte om eventueel mijn plaats in te nemen.

Al ben ik ervan overtuigd, dat de beide dames zeker ook contact zullen zoeken met mogelijke kandidaten. Ik hoop van harte, dat u hen niet zult teleurstellen.

Tot slot mijn dank aan u allen voor het jarenlang in mij gestelde vertrouwen.

Mina van ’t Westeinde-van den Dries

Mina bedankt voor al die jaren die je in de werkgroep hebt gezeten. De samenwerking was altijd prima en heel gezellig. Tot ziens.

 Mariëtte en Addie

specificatie storting collectes etc. 30-12-2017 t/m 11-2-2018

     

eigen kerk:

   

* zangochtend "kerk anders "

€ 19,00

 

* collecte 30/12 : eigen kerk

€ 39,80

 

* collecte 6/1-'18 : eigen kerk

€ 58,39

 

overig eigen kerk :

€ 260,96

 

sub-totaal eigen kerk

€ 378,15

 
     

Caritas :

   

30/12-'17 : Asiam Heritage Nepal

€ 51,95

 

6/1-'18 : diaconie eigen parochie

€ 91,67

 

28/1-'18 : actie kerkbalans:

€ 83,00

 

3/2-'18 : diaconie eigen parochie :

€ 89,00

 

totaal caritas

€ 315,62

 

 

OP BEDEVAART NAAR BEAURAING.

 

Vaak leven wij  tegenwoordig in een wereld die oppervlakkig is en gejaagd.

Dagelijks worden wij overspoeld met schokkende beelden en onthutsende berichten uit en over onze wereld. Wij, gelovige Christenen, vinden maar moeilijk de tijd, rust en stilte die nodig zijn voor inkeer in onszelf, voor contact met God, voor gebed en bezinning. Bezinning op het hoe, waarom en waarheen met al ons dagelijks doen en laten.

 

Goed geleide Bedevaarten maken stilte, rust, inkeer en bezinning mogelijk.

De Bedevaart bezorgt  ons kracht en heerlijke dagen door de ervaring van de schoonheid van de natuur onderweg, van de steun van de medepelgrims en vrijwilligers, van de ontroerende Kerkelijke plechtigheden in het Heiligdom, om God te mogen vinden samen met Maria. Voor de 70e  keer vertrekken dit jaar vanuit Bisdom Breda weer de Bedevaarten naar Beauraing. Vicaris Paul Verbeek, onze Vicaris, is sinds 1996 Voorzitter van het Comitė Pro Maria en gaat jaarlijks mee. Samen met een Collega-Priester gaat hij voor in de door het Comitė samengestelde Nederlandse vieringen. Daarnaast is er uiteraard ruimte voor een Pastoraal gesprek voor wie daar behoefte aan heeft.

 

Beauraing is een plaatsje gelegen in de Belgische Ardennen waar Maria 84 jaar geleden 33 maal is verschenen aan vijf kinderen. Maria gaf aan de kinderen een boodschap: ‘’’Bouw een Kapel en laat de mensen hier ter Bedevaart komen’’.

Van Harte nodigen wij U uit om met ons mee op Pelgrimage te gaan. Het thema dit jaar zal zijn: ”DE DOOR MARIA GEKOZEN TUIN”. Op 22 Augustus 2013 is de Bovenkerk op het Heiligdom met in de Crypte de Rozenkranskerk tot Basiliek verheven tijdens een heel indrukwekkende en zeer bezochte Plechtige Eucharistieviering. Mevrouw Gilberte Degeimbre de laatste van de 5 zieners van de verschijningen in Beauraing  overleed op 10 Februari 2015 in het ziekenhuis Mont-Godinne op de gezegende leeftijd van bijna 92 jaar.

 

De verzorgde Bedevaart  wordt gehouden in het weekend van 2,3 en 4 Juni 2018  en begeleid door een arts, verpleegkundigen en vrijwilligers, die borg staan voor een goede verzorging. kosten verzorgde bedevaart van € 234,00 tot € 263,00 per persoon, afhankelijk van de voorzieningen. Opgave voor de verzorgde bedevaart voor 1 mei. De Dagbedevaart is op Zondag 3 juni 2018. Vaak komen er dan familieleden en andere bedevaartgangers naar Beauraing. Voor de Dagbedevaart kunt U zich aanmelden tot 15 Mei. Kosten voor de Dagbedevaart zijn € 30,00 p.p. Dagbedevaart kinderen t/m 11 jaar  € 15,00 per Kind.

 

Verdere informatie kunt U inwinnen bij:

Familie De Smit                              Goes                            0113 - 212048

mevr. Luijben- Den Boer               Oosterland                 0111 - 643390

mevr. T. den Boer- de Kok             Hansweert                0113 - 381385

mevr. C. Boonman                         Lewedorp                  0113 - 612222

mevr. M. Courtin – Rijk                  Heinkenszand            0113 - 568500

mevr. S.Vermeulen-Rentmeester  Ovezande               0113 - 655589

dhr. P. Beulens                               Kwadendamme            0113 - 649311

 

HOOFDPROPAGANDIST:

Dhr. P.Beulens                               Kwadendamme            0113 - 649311

 

VOORZITTER:

Pastor Paul Verbeek                      Bergen op Zoom            06 - 83215322

 

 

U kunt ook onze website bezoeken. www.bedevaartbeauraing.nl