Lettertype: B- B B+

Vieringen in de regio

   De vaste vieringen in onze Parochiekern zijn op:

        1e,3e en 5e weekend van de maand:  zaterdag 19:00 uur

        2e en 4e weekend van de maand :      zondag   09:00 uur
                                                                                                                                                         
      

 

  blasiuskerk